مهناز بابائی

  32357009 - 017
  dr.mbabaei2@gmail.com
 

رشته تحصیلی

روان شناسبی - گرایش عمومی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۸

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه الزهرا - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نوروپسیکولوژی-آسیب شناسی روانی و اجتماعی- اختلالات روانی-بیماریها و مراحل رشد

مهناز بابائی