محمودرضا چراغعلی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش مدیریت منابع انسانی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه نبراسکا - کشور آمریکا

زمینه ها و علایق پژوهشی

مدیریت منابع انسانی، مطالعات رهبري و كار آفريني، مدیریت تحول، مدیریت استعداد و جانشین پروری، مدیریت رفتار سازماني

محمودرضا چراغعلی

فهرست مقالات

  -  مديريت منابع انساني 

  - مدیریت استعداد و جانشین پروری 

  - رفتار سازماني

  - سلامت سازمانی

  - مطالعات رهبري و كار آفريني

  - مدیریت تحول

  • چراغعلی، محمودرضا، بررسي مقايسه اي آموزش كارآفريني به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي براي دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و كارشناسان مدارس متوسطه شهر تهران ، فصلنامه علمي، پژوهشي نوآوريهاي آموزشي ، (1387/2/1) ، ،
  • ساعي ورايراني زاد، اسماعيل؛ چراغعلي، محمودرضا؛ غفاري، عباس؛ صابري، حسين؛ جزني، نسرين؛ شجاعي، سيدعليرضا؛ نواب پور، رامين ، مدیریت منابع انسانی در پارک ها و مراکز رشد (میزگرد) ، رشد فناوري ، (1385/7/1) ، 8 ، 4-14
  • چراغعلي، محمودرضا؛ خوش فر، غلامرضا؛ سرگزي، حسينعلي ، سرمايه اجتماعي، سرمايه ناشناخته سازمان ها ، ماهنامه گزيده مديريت ، (1391/1/9) ، 128 ،
  • هوشمندراد مریم، چراغعلی محمودرضا ، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت روانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین ، (1393/2/1) ، ،
  • فرزین، امید؛ چراغعلی، محمودرضا، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در كاركنان ادارات امور مالیاتی استان گلستان ، سومين همايش ملي ساليانه علوم مديريت نوين ، (1393/2/1) ، ،
  • تربتی نژاد، امین الله؛ چراغعلی، محمودرضا ، بررسی رابطه بین استراتژی و تكنولوژی سازمانی با اثر بخشی هوش تجاری (مطالعه موردی بانك مسكن استان گلستان) ، اولين كنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداري در دنياي نوين كسب و كار، اقتصاد و فرهنگ ، (1392/2/1) ، ،
  • راحلی، حسین؛ چراغعلی، محمودرضا؛ ملاح، محمدحسین؛ قزل، عبدالوهاب ، شیوه های ارایه پشتیبانی به كارآفرینان بخش تعاون باتاكید بر تعاونیهای كشاورزی در استان گلستان ، سومين كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزي ، (1388/2/1) ، ،
  • چراغعلی، محمودرضا؛ ایوبی، رقیه؛ معطوفی، علیرضا، مدیریت یکپارچه استعدادها گامی در جهت تحقق استراتژی سازمانها ، چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، (1394/2/1) ، ،
  • سلیمانی شیرنگی، اکبر؛ چراغعلی، محمودرضا؛ لولایی، سمانه ، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان ، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری ، (1394/2/1) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.