عبدالرحمان علیزاده

استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی
ارتباط

رزومه

   CV
 • علیزاده، عبدالرحمان؛ زردار، زرین، عوامل مؤثر بر تماشای شبکه ماهواره‌ای «من و تو» توسط جوانان ، مطالعات رسانه های نوین ، (1396) ، ، 31-65
 • زردار، زرین؛ علیزاده، عبد الرحمان، تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی ، توسعه کارآفرینی ، (1394) ، ، 689 تا 708
 • مهدي‌زاده، سيدمحمد؛ ذكايي، محمدسعيد؛ فرقاني، محمدمهدي؛ عليزاده؛ عبدالرحمان ، رمزگذاری و رمزگشایی خبر تلویزیونی؛ مقایسه اخبار تلویزیون ج.ا.ا و بی بی سی فارسی ، رادیو تلویزیون ، (1394) ، ، 171-195
 • مهدی زاده، سید محمد ؛ علیزاده، عبدالرحمان، بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ‌ا. ا. و بی‌بی‌سی فارسی ، مطالعات فرهنگ - ارتباطات ، (1393) ، 15 ، 217-242
 • مهدیزاده، سیدمحمد؛ علیزاده، عبدالرحمان ، مقایسه برساخت رسانه‌ای منازعه سوریه در اخبار تلویزیونی صدا و سیمای ج‌ا.ا. و بی‌بی‌سی فارسی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، (1392) ، 20 ، 33-81
 • محمد مهدی فرقانی؛ عبدالرحمان علیزاده، بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن ، فصلنامه علوم اجتماعی ، (1386) ، 14 ، 1-29
 • علیزاده، عبدالرحمان؛ فتحی نیا، محمد، بازنمایی سبک زندگی طبقات اجتماعی در سریال های خانوادگی تلویزیون ، پژوهشهای ارتباطی ، (1386) ، ، 83-114
 • علیزاده، عبدالرحمان؛ فتحی نیا، محمد ، رابطه میزان استفاده از رسانه ها (با تأکید بر تلویزیون) و طرز فکر مخاطبان ، پژوهش های ارتباطی ( پژوهش و سنجش) ، (1385) ، ، 139-172
 • علیزاده، عبدالرحمان، ارتباطات توسعه و توسعه پایدار ، رسانه ، (1384) ، ، 246-231
 • فتحی نیا، محمد؛ علیزاده، عبدالرحمان، خشونت گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه ها در کنترل آن ، پژوهش های ارتباطی (پژوهش و سنجش) ، (1384) ، 12 ، 106-81
 • علیزاده، عبدالرحمان (نویسنده)؛ مهدی‌زاده، سیدمحمد (راهنما)؛ ذکایی، محمدسعید (مشاور)؛ فرقانی، محمدمهدی (مشاور)، خبر و زندگي روزمره؛ گفتمان‌ خبري رسانه‌ها و خوانش مخاطبان (بررسي اخبار تلويزيون ج.ا.ا. و بي‌بي‌سي فارسي) (رساله دکتری) ، دانشگاه علامه طباطبایی ، (1392/11/29)
 • علیزاده، عبدالرحمان (نویسنده) ؛ فرقانی، محمدمهدی (راهنما)؛ ذکایی، محمدسعید (مشاور)، جوانان و بازي‌هاي رايانه‌اي بررسي ميزان و عوامل مؤثر بر گرايش دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي تهران به بازي‌هاي رايانه‌اي (پایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه علامه طباطبایی ، (1385/6/30)
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 894