معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۸

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۸/۴/۱۲ فاضله خواجه نبی  
۱۳۹۸/۷/۲۸ اسمعیل شاهکویی  
۱۳۹۸/۸/۱۱ علی درخشان حصاری  
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ عبدالعظیم قانقرمه  
       
       

 


تعداد بازدید: 3122