معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس

 

شماره های تماس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

پیش شماره 017

ردیف

سمت

تلفن مستقیم

   داخلی

۱

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32221684

 

۲

مسئول دفتر

32221684

 

۳

مدیر آموزشی

32254163

32254164

302
۴

کارشناسان آموزش کل

32223750

 
۶

بایگانی آموزش کل

32254163

32254164

302

۷

مدیر تحصیلات تکمیلی

32254166

 

۸

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

32254166

 

۹

کارشناس  جذب

32254163

32254164

323

۱۰

کارشناس امور هیأت علمی

32254163

32254164

323
۱۱

کارشناسان انفورماتیک

38734030

38734060

 

 

 


تعداد بازدید: 3352