معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس

 

تلفن سانترال ساختمان اداری دانشگاه(پردیس جدید):

017-32304001

017-32304002

ردیف

سمت

تلفن مستقیم

   داخلی

 

۱

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32303985

4040

 

۲

مسئول دفتر

-

4000

 

۳

مدیر آموزشی

-

4400

 
۴

کارشناس آموزش

-

4444

 
۵

کارشناس آموزش

-

4445

 

۶

بایگانی آموزش

-

4440

 

۷

مدیر تحصیلات تکمیلی

-

4100

 

۸

کارشناس تحصیلات تکمیلی

-

4141

 

۹

کارشناس  جذب

-

4020

 

۱۰

کارشناس امور هیأت علمی

-

4010

 
۱۱

کارشناسان انفورماتیک

-

-

4030

4060

 

 

 


تعداد بازدید: 898