معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس

 

شماره های تماس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پیش شماره 017

ردیف

سمت

تلفن مستقیم

   داخلی

۱

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32303985

4040

۲

مسئول دفتر

32303985

4000

۳

مدیر آموزشی

32303984

4400
۴

کارشناسان آموزش کل

38734444

4444

۶

بایگانی آموزش کل

38734440

4440

۷

مدیر تحصیلات تکمیلی

32303983

4100

۸

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

38734141

4141

۹

کارشناس  جذب

32303996

4020

۱۰

کارشناس امور هیأت علمی

32303996 4010
۱۱

کارشناسان انفورماتیک

38734030

4030

تلفن سانترال ساختمان اداری دانشگاه (پردیس جدید)

017-32304001-2

 


تعداد بازدید: 4290