معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان انفورماتیک و رایانه آموزش

 

  عبدالمجید اونق

  کارشناس انفورماتیک و رایانه آموزش

  017-38734030 

  m.onagh@gu.ac.ir

 

 

  مژگان الهامیان

  کارشناس انفورماتیک و رایانه آموزش

  017-38734030 

  m.elhamian@gu.ac.ir

 


تعداد بازدید: 4489