معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان امور اعضای هیأت علمی

 

  نرگس اصفهانی نیا

  کارشناس امور اعضای هیأت علمی

   017-32303996

   017-38734010

  jazb@gu.ac.ir

 

 

 

 

 

  منصوره محمدزمانی

  کارشناس جذب

   017-32303996

   017-38734020

  jazb@gu.ac.ir

 

 

 

  حامد تازیکه

  کارشناس امور اعضای هیأت علمی

 

   017-32303996

   017-38734010

  jazb@gu.ac.ir

 
 

 


تعداد بازدید: 4304