معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان امور اعضای هیأت علمی

 

  نرگس اصفهانی نیا

  کارشناس امور اعضای هیأت علمی

   ۳۲۳۰۳۹۹۶

  jazb@gu.ac.ir

شرح وظایف:

 

 

 

 

  منصوره محمدزمانی

  کارشناس جذب

   ۳۲۳۰۳۹۹۶

  jazb@gu.ac.ir

شرح وظایف:

 

 

 

 


تعداد بازدید: 1430