معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و بخشنامه های ترفیع و ارتقاء

 

موضوع

دریافت فایل

 

 

آيين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمی

(مصوب جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

   
 

دستور العمل طرز تشکیل هیأت ممیزه دانشگاه

(وظایف و اختیارات آن مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶)

   
  شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء (۱۳۹۵)    
 

شیوه نامه امتیاز دهی فعالیت های آیین نامه ارتقاء اعضای هيأت علمی

(مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات ممیزه)

   
         
         
         
         
         

تعداد بازدید: 6168