معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و مصوبات دکتری

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

  شرح وظایف و اختیارات نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاع پایان نامه/رساله    
 

آیین نامه دکتری ورودی ۹۵ و بعد از آن

(مصوب جلسه ۸۷۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۱/۲۴)

   
 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه دکتری ورودی ۹۵ و بعد از آن

   
 

آیین نامه دکتری تا ورودی ۹۴ و قبل از آن

(مصوب جلسه ۷۷۵ مورخه ۱۳۸۹/۰۸/۰۸)

   
  شیوه نامه اجرایی آیین نامه دکتری تا ورودی ۹۴ و قبل از آن    
  شیوه نامه یکپارچه (ورودی 1402 به بعد)    
         
         
         
         

تعداد بازدید: 4071