معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های امور جذب

شماره

موضوع

دریافت فایل

ملاحظات

  آیین نامه تشكيل هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی (سال ۱۳۸۸ )    
  آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (سال ۱۳۹۰)    
         
         
         
         
         
         
         

 


تعداد بازدید: 4412