معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۴

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۴/۲/۱۹ حاجی قلی کمی  
۱۳۹۴/۳/۱۹ مریم آق آتابای  
۱۳۹۴/۴/۱۶ پونه ابراهیمی  
۱۳۹۴/۶/۲۶ رحیم خباز  
۱۳۹۴/۷/۲۶ محسن شادمهری  
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ همایون جمشیدیان  
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ وحید رویانی  
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ رحیم لطفی اوریمی  
       
       

 


تعداد بازدید: 2631