معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۴

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۴/۰۴/۳۱ غلامحسین شمعانیان -
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ بهنام شفیعی بافتی -
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ فرهاد یغمایی -
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ محمدباقر باقریه نجار -
       
       

 


تعداد بازدید: 1658