محسن شادمهری

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش نجوم و اخترفیزیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

محسن شادمهری

فهرست مقالات

    • Khajenabi, Fazeleh; Kazrani, Kimia; Shadmehri, Mohsen، An Analytical Model for the Evolution of the Protoplanetary Disks ، The Astrophysical Journal ، (6/1/2017) ، Volume 841, Issue 2, article id. 99 ،
    اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.