مسعود جوان

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی فیزیک
ارتباط

  32222322 - 017
  http://gu.ac.ir/faculty/m-javan
 
رزومه

   CV
  • ، همایش ، ، (1299/فروردین) ، ،
  • ، کتاب ، ، (نامشخص) ، ،
  • ، پایان نامه ، ، (نامشخص)
موضوعشرحفایلتاریخ
برنامه درسی هفتگیبرنامه هفتگی جهت رفع اشکال و کلاس های درسی دانشجویان کارشناسی و ارشد فایل 1396/8/21 5:21 PM

تعداد بازدید: 1112