عبدالمجید ایزد پناه

  a-izadpanah
 

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دولتی مسکو - کشور روسیه

زمینه ها و علایق پژوهشی

مدل‌هاي هسته‌اي-ساختار هسته‌ها- واكنش‌هاي هسته‌اي- كشاورزي هسته‌اي

عبدالمجید ایزد پناه
 • مدل‌هاي هسته‌اي
 • ساختار هسته‌ها
 • واكنش‌هاي هسته‌اي
 • كشاورزي هسته‌اي
 • A. S. Demyanova, S. E. Belov, Yu. A. Glukhov, S. A. Goncharov, A. Izadpanakh, S.V.Khlebnikov, V.A.Maslov, Yu.G.Sobolev, A. A. Ogloblin, Yu. E. Penionzhkevich, W.H.Trzaska, A.Yu.Tultsev, and G. P. Tyurin، First Observation of Nuclear Rainbow Scattering in 16O + 40Ca System ، Physics of Atomic Nuclei ، (8/2/2006) ، 8 ، 1383-1387
 • Yu. A. Glukhov, V. P. Rudakov, K.P.Artemov, A. S.Demyanova, A. A. Ogloblin, S. A. Goncharov, and A. Izadpanakh، Nuclear Rainbow in the Elastic Scattering of 16О Nuclei on Carbon Isotopes ، Physics of Atomic Nuclei ، (1/1/2008) ، 1 ، 1-7
 • S. A. Goncharov and A. Izadpanah، Nucleus–Nucleus Potential within the Semimicroscopic Dispersive Model on the Basis of a Corrected Folding-Model Potential ، Physics of Atomic Nuclei ، (1/1/2008) ، 1 ، 18-28
 • S. A. Goncharov and A. Izadpanah، Dispersive Semimicroscopic Analysis of Nuclear–Nuclear Collisions on the Basis of a Corrected Folding-Model Potential ، Physics of Atomic Nuclei ، (1/1/2008) ، 1 ، 1491-1499
 • A. Izadpanah، Causality principle and nuclear dispersion anomaly in the elastic scattering for α+12C system ، Chinese Physics C ، (12/2/2010) ، 12 ، 1842-1845
 • Abdolmajid Izadpanah, Marzieh Yousefi، Semimicroscopic Dispersive Analysis of Nuclear-Nuclear Collisions on the Basis of Folding Potential ، Journal of Modern Physics ، (7/2/2014) ، ، 1109-1116
 • Rahim Khabaz & Abdolmajid Izadpanah، Survey and design of an irradiation setup for measuring the amount of heavy water in a sample ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (1/14/2016) ، 1 ، 393-398
 • T. Koohrokhi • A. M. Izadpanah • S. K. Hosseini، Fusion Cross Section of Tðd; nÞ4He and 3Heðd; pÞ4He Reactions by Four Parameters Formula ، Journal of Fusion Energy ، (12/1/2016) ، 6 ، 816-822
 • ایمان کریمی راد، موسی حسام , علی بهرامی سامانی , عبدالمجید ایزدپناه، تعیین سن آب زیرزمینی در سفره تحت فشار استان گلستان از طریق اندازه‌گیری تریتیوم ، نشريه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك ، (1392/11/1) ، 6 ، 183-199
 • ایمان کریمی راد ، موسی حسام ، علی بهرامی سامانی ، عبدالمجید ایزدپناه ، نفیسه مقدسی، روش رادیوایزوتوپی اندازه‌گیری سن آب زیرزمینی با استفاده از غني سازی تریتیوم ، آب و توسعه پايدار ، (1396/4/1) ، 1 ، 99-106
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.