معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

  محسن مظاهری تهرانی
 

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

   ۰۱۷-۳۸۷۳۴۰۰۰

  m.mazaheri@gu.ac.ir
 

سوابق اجرایی:

  • مدیر امور آموزشی دانشگاه
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
  • رئیس دانشکده علوم

 

 

 

تعداد بازدید: 7067