معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: مصطفی رقیمی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: زمین شناسی

مرتبه علمی: استاد

آدرس پست الکترونیک: m.raghimi@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 4511