معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های تبدیل وضعیت

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

شناسنامه علمی تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

(بر اساس آيين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمی مصوب جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه اجرایی آن)

   
 

شناسنامه علمی تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

(بر اساس آيين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيأت علمی مصوب جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه اجرایی آن)

   
 

جدول شماره ۵ حداقل امتياز لازم جهت تبديل وضعيت اعضای هيأت علمی

(مخصوص مربی)

   
 

جدول شماره ۵ حداقل امتياز لازم جهت تبديل وضعيت اعضای هيأت علمی

(مخصوص استادیار)

   
  فرم درخواست تمدید قرارداد استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی    
         
         
         
         
         
         

تعداد بازدید: 7547