معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۴۰۰

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۴۰۰/۱/۱۴ مهدی غفاری  
۱۴۰۰/۴/۷ مهدیه پژوهان فر  
۱۴۰۰/۶/۱۴ معصومه رحیمی  
۱۴۰۰/۶/۱۷ مجید عظیم محسنی  
       
       

 


تعداد بازدید: 951