معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۰ و ماقبل

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۸۶/۰۴/۲۰ مهدی قائمی  
۱۳۸۹/۶/۲۵ حمیدرضا صادقی پور  
۱۳۸۹/۱۰/۵   مصطفی رقیمی
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ جعفر میرعلی کتولی  
۱۳۹۰/۳/۸ منصوره قبادی پور  
۱۳۹۰/۵/۱۵ محمدرضا یاحقی  
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ حجت الله صفری  
       
       

 


تعداد بازدید: 2510