معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۰ و ماقبل

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۸۶/۰۴/۲۰ مهدی قائمی -
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ حمیدرضا صادقی پور -
       
       

 


تعداد بازدید: 1388