معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان امور بایگانی و نظام وظیفه

 

  مهناز بهلکه

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-38734440

  edu@gu.ac.ir

 

 

  مریم شاه حسینی

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-38734440

 

 

  محمد ملک شاهکوهی

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-38734440

 


تعداد بازدید: 302