معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

راهنمای فرآیندهای امور آموزشی دانشجو

نام فرآیند

مشاهده ویدئو

راهنمای متنی

درخواست مدرک ابطال معافیت تحصیلی

(ارسال پستی)

درخواست گواهینامه موقت پایان تحصیلات

(ارسال پستی)

درخواست دانشنامه و ریزنمرات

(ارسال پستی)

مدارک تحصیلی مقطع قبلی (ارسال پستی)
کارنامه کلی - ریزنمرات ممهور (ارسال پستی)
درخواست پیشنهاده پایان نامه (پروپزال)
درخواست کارآموزی
گواهی اشتغال به تحصیل
درخواست مرخصی تحصیلی(پزشکی)
درخواست استرداد شهریه
درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
درخواست حذف ترم
تسویه حساب
درخواست اخذ دروس خاص (پروژه، سمینار و ...)
شرکت در نظرسنجی انتخاب واحد ترم آتی
مشاهده دروس انتخاب واحد ترم آتی

درخواست کارت دانشجویی المثنی

ثبت نام دانشجویان مهمان

درخواست دفاع از پایان نامه

درخواست درس مطالعه آزاد (معرفی به استاد)
مشاهده برنامه هفتگی
درخواست مرخصی تحصیلی(عادی)
بازیابی کلمه عبور دانشجو
درخواست مهمانی در دانشگاه دیگر
درخواست پست الکترونیک

 


تعداد بازدید: 11593