معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و بخشنامه های تبدیل وضعیت

 

موضوع

دریافت فایل

 

درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه ۱۹۶ مورخ  ۹۶/۰۶/۱۴ هیأت عالی جذب

 
  آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (سال ۱۳۹۰)    
 

آخرین نسخه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (شهریور ۱۳۹۵)

(نامه اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی)

 
  

مصوبات هشتمین نشست از دوره سوم هیات امنا دانشگاه های منطقه گلستان

مصوبه مورخ  ۹۷۴/۲۴

 
 

اصلاحیه امتیازات موردنیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

جلسه ۱۹۶ مورخ  ۹۶/۰۶/۱۴

 
       
       
       
       

تعداد بازدید: 4961