معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و بخشنامه های تبدیل وضعیت

 

موضوع

دریافت فایل

 

درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

مصوبه ۱۹۶ مورخ  ۹۶/۰۶/۱۴ هیأت عالی جذب

 
  آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (سال ۱۳۹۰)    
 

آخرین نسخه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی (شهریور ۱۳۹۵)

(نامه اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی)

 
        
       
       
       
       
       

تعداد بازدید: 1003