معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه فیزیک

 

 

 

شناسنامه گروه

 

 

     تعداد دانشجو: 234

تعداد هیأت علمی: 10

نسبت آموزشی: 23

     شروع فعالیت: 1386

آزمایشگاه: دارد

تعداد فارغ التحصیلان: 193

     مقاطع تحصیلی:                     کارشناسی         کارشناسی ارشد      
     تعداد دانشجو در مقاطع:      155 دانشجو                 79 دانشجو          
 

تاریخچه گروه

 

     گروه فیزیک با پذیرفتن اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 87-86

    به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. دوره کارشناسی ارشد در سال 90-89 با پذیرش

    دانشجو در رشته فیزیک حالت جامد فعالیت خود را آغاز کرد.

 

سرفصل دروس

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

چارت ترمی

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

مشخصات اعضای هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

رحیم لطفی اوریمی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی245) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محسن شادمهری

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی242) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

رحیم خباز

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی247) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

مسعود بزی جوان

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی247) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

عبدالمجید ایزدپناه

استادیار

دانشگاه دولتی مسکو

 (داخلی241) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

حسن خندان فدافن

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی246) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

فاضله خواجه نبی

استادیار

دانشگاه دوبلین - ایرلند

 (داخلی242) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

سیامک اخشابی

استادیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی...) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

وحید زنگانه

استادیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی...) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

طه کوهرخی

استادیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی...) 01732254164

 


تعداد بازدید: 4149