معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

 

 

 

شناسنامه گروه

 

 

     تعداد دانشجو: 376

تعداد هیأت علمی: 12

نسبت آموزشی: 31

     شروع فعالیت: 1383

آزمایشگاه: دارد

تعداد فارغ التحصیلان: 483

     مقاطع تحصیلی:               کارشناسی      کارشناسی ارشد       دکتری
     تعداد دانشجو در مقاطع:       294 دانشجو              64 دانشجو          18 دانشجو
 

تاریخچه گروه

 

     گروه ریاضی در سال 1383 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و در سال 1388 با

    پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت خود را آغاز کرد. گروه علوم کامپیوتر

    نیز در سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. این دو

    گروه در سال 1389 با عنوان گروه ریاضی و علوم کامپیوتر با هم ادغام شدند.

 

سرفصل دروس

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

چارت ترمی

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

مشخصات اعضای هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محمدرضا یاحقی

دانشیار

دانشگاه دالهاوزی - کانادا

 (داخلی...) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

سیدمصطفی طاهری

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی271) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محسن اصغری لاریمی

استادیار

دانشگاه لیموژ - فرانسه

 (داخلی271) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محبوبه علیزاده صنعتی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی268) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

مهدی روحی

استادیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی267) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

طاهره نوذری

استادیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی270) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

بی بی نعیمه اونق

استادیار

دانشگاه علم و صنعت

 (داخلی270) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

سیداحمد حسینی

استادیار

دانشگاه تبریز

 (داخلی266) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

فاطمه سادات موحدی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 (داخلی...) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

علی پاکدامن

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 (داخلی266) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

علی اکبر تجری سیاه مرزگویی

استادیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

 (داخلی284) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

سیداحمد علوی

مربی

دانشگاه فنی وین- اتریش

 (داخلی284) 01732254164

 


تعداد بازدید: 4856