معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان دانش آموختگان

 

 

  عفیفه صالحی

  کارشناس آموزش کل

   017-38734445

  edu@gu.ac.ir

 

 

  سمیه مهاجر

  کارشناس آموزش کل

   017-38734445

  edu@gu.ac.ir

 
 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 279