معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه جغرافیا

 

 

 

شناسنامه گروه

 

 

     تعداد دانشجو: 238

تعداد هیأت علمی: 10

نسبت آموزشی: 24

     شروع فعالیت: 1385

آزمایشگاه: دارد

تعداد فارغ التحصیلان: 349

     مقاطع تحصیلی:                     کارشناسی         کارشناسی ارشد      
     تعداد دانشجو در مقاطع:      150 دانشجو                 88 دانشجو          
 

تاریخچه گروه

 

     گروه جغرافیا با پذیرفتن اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی در سال 1385 به

    طور رسمی کار خود را آغاز کرد. این گروه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

    در سال 1388 در حال ادامه به فعالیت می باشد.

 

سرفصل دروس

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

چارت ترمی

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

مشخصات اعضای هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

خدارحم بزی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

علیرضا خواجه شاهکوهی

دانشیار

دانشگاه تهران

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

جعفر میرعلی کتولی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

علی اکبر نجفی کانی

دانشیار

دانشگاه تهران

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

غلامرضا روشن

دانشیار

دانشگاه تهران

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

اسمعیل شاهکویی

استادیار

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

صالح آرخی

استادیار

دانشگاه پونا - هندوستان

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

عبدالعظیم قانقرمه

استادیار

دانشگاه اصفهان

 (داخلی265) 4-01732254163

       

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

بهمن صحنه

استادیار

دانشگاه تهران

 (داخلی265) 4-01732254163

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

سمیه عمادالدین

استادیار

دانشگاه تهران

 (داخلی265) 4-01732254163

 


تعداد بازدید: 4829