معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۷

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۷/۱۲/۲۱ عیسی امن خانی -
غلامرضا روشن -
هادی عمرانی -
       
     
       
      
       
       
       
       
       
       
       

 


تعداد بازدید: 1638