معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۷

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۷/۲/۱۹ عیسی امن خانی  
۱۳۹۷/۷/۲۸ غلامرضا روشن  
۱۳۹۷/۹/۲۸ هادی عمرانی  
۱۳۹۷/۱۰/۳ نرگس صمدانی لنگرودی  
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ کیازند فصیحی  
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ عزیز رحیمی  
       
       

 


تعداد بازدید: 2562