معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۱

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۱/۲/۱۶ خدارحم بزی  
۱۳۹۱/۸/۲۷   احمدعبدل زاده
۱۳۹۱/۱۰/۹ ژیلا اصغری  
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مهناز اقدسی  
       
       

 


تعداد بازدید: 2618