معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

گروه شیمی

 

 

 

شناسنامه گروه

 

 

     تعداد دانشجو: 235

تعداد هیأت علمی: 11

نسبت آموزشی: 21

     شروع فعالیت: 1387

آزمایشگاه: دارد

تعداد فارغ التحصیلان: 197

     مقاطع تحصیلی:               کارشناسی      کارشناسی ارشد       دکتری
     تعداد دانشجو در مقاطع:       135 دانشجو               94 دانشجو          6 دانشجو
 

تاریخچه گروه

 

     گروه شیمی فعالیت خود را در سال 1387 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

    فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه در سال 1388 با اخذ دانشجو در رشته شیمی کاربردی

    در مقطع کارشناسی و اخذ دانشجو در رشته فیتوشیمی مقطع دکتری در سال 1391 در

    حال ادامه فعالیت خود می باشد.

 

سرفصل دروس

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

چارت ترمی

 
    کارشناسی کارشناسی ارشد  
 

مشخصات اعضای هیأت علمی

 

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

حسین میقانی

دانشیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی287) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

مهدی قائمی

دانشیار

دانشگاه فنی گراتس - اتریش

 (داخلی280) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

پونه ابراهیمی

دانشیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی278) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

علی اکبر دهنوخلجی

دانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

 (داخلی286) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

علی مختاری

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 (داخلی283) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

نرگس صمدانی لنگرودی

دانشیار

دانشگاه دولتی مسکو

 (داخلی280) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

الهام باهر

استادیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی334) 01732254164

       
       
       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

مرتضی غلامی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 (داخلی284) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محمدرضا طاهری

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 (داخلی...) 01732254164

       

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

دانشگاه محل تحصیل:

شماره تماس:

محسن مظاهری تهرانی

استادیار

دانشگاه مازندران

 (داخلی284) 01732254164

 


تعداد بازدید: 6655