معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۵

تاریخ ارتقاء

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۵/۴/۲۶ غلامرضا خوش فر  
۱۳۹۵/۹/۳ مسعود جوان  
۱۳۹۵/۹/۳۰ علی مختاری  
۱۳۹۵/۹/۳۰ علیرضا خواجه شاهکوهی  
۱۳۹۵/۹/۳۰ حسین میقانی  
       
       

 


تعداد بازدید: 2509