معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۵

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۵/۰۴/۳۰ علی اکبر دهنوخلجی -
رحیم خباز -
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ حاجی قلی کمی -
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ مریم آق آتابای -
محسن شادمهری -
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ پونه ابراهیمی -
       
       
       

 


تعداد بازدید: 1505