معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان مدیریت امور آموزشی

 

  ملیحه مقصودلو باباخانی

  کارشناس آموزش کل

  

  m.mbabakhani@gu.ac.ir

شرح وظایف:

 

 

 

 

 

  سلیمه کارگر

  کارشناس آموزش کل

   ۳۸۷۳۴۴۴۴

  s.kargar@gu.ac.ir

شرح وظایف:

 

 

 

 

 

  مهناز بهلکه

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  ۳۸۷۳۴۴۴۰

  m.bahlake@gu.ac.ir

شرح وظایف:

 

 

 

 


تعداد بازدید: 1840