معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان مدیریت امور آموزشی

 

 

  فاطمه افتخارالدین

  کارشناس آموزش کل

   017-38734444

  edu@gu.ac.ir

 

  مریم شهرکی

  کارشناس آموزش کل

   017-38734444

  edu@gu.ac.ir

 

 

 

 


تعداد بازدید: 6896