معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان مدیریت امور آموزشی

 

 

  سلیمه کارگر

  کارشناس آموزش کل

   017-38734444

  s.kargar@gu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

  مهناز بهلکه

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-38734440

  m.bahlake@gu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

  عفیفه صالحی

  کارشناس آموزش کل

  017-38734445

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 2237