مهدی روحی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش آنالیز تابعی غیر خطی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

آنالیز محدب -- آنالیز تابعی غیر خطی -- عملگرهای یکنوا

مهدی روحی

فهرست مقالات

    آنالیز محدب

    آنالیز تابعی غیر خطی

    عملگرهای یکنوا

    • ‎M‎. ‎H‎. ‎Alizadeh‎, ‎N‎. ‎Hadjisavvas and M‎. ‎Roohi، [J1] Local boundedness and surjectivity properties for generalized monotone ‎operators‎‎ ، ‎J‎. ‎Convex Anal‎. ، (1/1/2632) ، 1 ، ‎49--61‎
    اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.