علی پاکدامن

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش توپولوژی جبری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

توپولوژی جبری - توپولوژی دیجیتال - آموزش ریاضی - هندسه ریمانی - سیستم های دینامیکی

علی پاکدامن

فهرست مقالات

 • mehdi Tajik Jalayeri, Behrooz Mashayekhi Fard, Ali Pakdaman, Unique Path Lifting from Homotopy Point of View, (Acta Mathematica Vietnamica - 43), 2018, 257-273, Germany.
 • Ali Pakdaman, , A COVERING PROPERTY IN PRINCIPAL BUNDLES, (journal of algebraic systems - 5), 2017, 91-98, .
 • Ali Pakdaman, Hamid Torabi, behrooz mashayekhi fard, ON THE EXISTENCE OF CATEGORICAL UNIVERSAL COVERING, (Italian Journal of Pure and Applied Mathematics - 37), 2017, 289-300, Italy.
 • Hamid Torabi, Ali Pakdaman, Behrooz Mashayekhy, Topological Fundamental Groups and Small Generated Coverings, (Mathematica Slovaca - 65), 2015, 1153-1164, Slovakia.
 • A. Pakdaman; H.Torabi and B. Mashayakhi ، Small loop spaces and covering theory of non-homotopically Hausdorff spaces ، Topology and its applications ، (2/1/2011) ، 158 ، 803 - 809
 • B. Mashayekhy, A. Pakdaman and H. Torabi، Spanier spaces and covering theory of non-homotopically path Hausdorff spaces ، Georgian Mathematical Journal ، (5/22/2634) ، ، 303-317
 • H. Torabi, A. Pakdaman and B. Mashayekhy، ON THE TOPOLOGICAL FUNDAMENTAL GROUPS OF QUOTIENT SPACES ، Ukrainian Mathematical Journal ، (5/1/2014) ، 12 ، 1883-1898
 • A. Pakdaman, H. Torabi, B. Mashayekhy، On Locally 1-connectedness of Quotient Spaces and Its Applications to Fundamental Groups ، Filomat ، (1/1/2014) ، 1 ، 27-35
 • H. Torabi, A. Pakdaman and B. Mashayekhy، TOPOLOGICAL FUNDAMENTAL GROUPS AND SMALL GENERATED COVERINGS ، Mathematica Slovaca ، (1/1/2015) ، 5 ، 1153-1164
 • A. Pakdaman, H. Torabi and B. Mashayekhy، ON THE EXISTENCE OF CATEGORICAL UNIVERSAL COVERINGS ، italian journal of pure and applied mathematics ، (5/22/2638) ، ، 289-300
 • A. Pakdaman, M. Attary، A COVERING PROPERTY IN PRINCIPAL BUNDLES ، Journal of Algebraic Systems ، (6/1/2017) ، 2 ، 91-98
 • M. Tajik, B. Mashayekhy and A. Pakdaman، Unique Path Lifting from Homotopy Point of View ، Acta Mathematica Vietnamica ، (8/24/2017) ، ، 1-17
 • Ali Pakdaman، "one point union preserve having the categorical universal covering" ، Joint Meeting of the German Mathematical Society and the Polish Mathematical Society ، (11/22/2635) ، ،
 • Ali Pakdaman، Small loops and covering theory ، First workshop in geometry and topology, Ferdowsi university of Mashhad ، (5/22/2632) ، ،
 • Ali Pakdaman، On Mycielski conjecture ، The 7-th seminar on Geometry & Topology, Tehran, Iran University of science & technology ، (4/21/2635) ، ،
 • Ali Pakdaman، covering theory of locally wild spaces ، , Ferdowsi University of MashhadThe 44-th Conference of Iranian Mathematical Society ، (10/23/2634) ، ،
 • Ali Pakdaman، Separation properties of topological fundamental groups ، The 6-th international Conference on Group theory, Gorgan, Golestan University ، (5/22/2635) ، ،
 • اسفندیاری فر، حسن; پاکدامن، علی و احمدی، کریم، راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): بر اساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی‌ مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور ، ، (1386/1/1) ، ، 416
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.