فرهاد یغمائی

دانشیار دانشکده علوم
گروه آموزشی آمار
ارتباط

رزومه


تعداد بازدید: 1060