حامد رضایی

  rezaiy.hamed@gmail.com - 09113710347
   CV
 

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی مهندسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۳

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

زمین شناسی مهندسی، منابع آب،محیط زیست، ژئوتکنیک،مخاطرات طبیعی، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

حامد رضایی

فهرست مقالات

 • Sadegh Rezaei, Issa Shooshpasha, Hamed Rezaei, Evaluation of landslides using ambient noise measurements (case study Nargeschal landslide), (International Journal of Geotechnical Engineering - 12), 2018, 1-11, ENGLAND.
 • Sadegh Rezaei, Issa Shooshpasha, Hamed Rezaei, Empirical Correlation between Geotechnical and Geophysical Parameters in a Landslide Zone (Case Study: Nargeschal Landslide), (Earth Sciences Research Journal - 22), 2018, 195-204, Colombia.
 • Sadegh Rezaei, Issa Shooshpasha, Hamed Rezaei, Reconstruction of landslide model from ERT, geotechnical, and field data, Nargeschal landslide, Iran, (Bulletin of Engineering Geology and the Environment - 78), 2018, 1-15, .
 • Hamed Rezaei, , , (hydrogeology - 2), 2017, 45-57, Iran.
 • , Khodarahm Bazzi, Alireza Khajeshahkoohi, Hamed Rezaei, , ( - 7), 2017, 73-88, .
 • Hamed Rezaei, mashalla khamechian, , ( - 10), 2016, 3427-3444, .
 • Hamed Rezaei, Arash Amini, , ( - 9), 2016, 1-13, .
 • Hamed Rezaei, s.a t, s.a t, The effect of Environmental and Geological Factors on Concentration of Nitrate and Phosphate Ions in Groundwater A Case Study Gorganroud Basin Northern Iran, (International Bulletin of Water Resources Development - 3), 2016, 153-167, Iran.
 • Hamed Rezaei, , , , , ( - 18), 2015, 35-45, Iran.

زمینه های پژوهشی مورد علاقه

 1. مطالعات زمین شناسی مهندسی پروژه های مهندسی (مطالعات ساختگاهی) 
 2. پی جوی و اکتشاف و ارزیابی کیفی و کمی مصالح ساخت و ساز و منابع قرضه
 3. مطالعات مهندسی ژئوتکنیک ( بهسازی زمین، مقاوم سازی و طراحی پی)
 4. رفتارنگاری و نصب ابزار دقیق در  پروژه ها و شناسایی محلی
 5. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح ها و پروژه ها
 6. شناسایی و پهنه بندی مخاطرات طبیعی و تحلیل ریسک خطر
 7. اکتشاف، ارزیابی کیفی و کمی منابع آب و مطالعات هیدرولوژِی

 

 

طرح های پژوهشی انجام شده

 1. همکار طرح پژوهشی « شناسایی اصولی معادن شن و ماسه استان گلستان » ، استانداری گلستان 1382
 2. ناظر طرح پژوهشی « ارزیابی سطوح شیبدار قسمتی از تپه های زیباشهر گرگان»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، 1386
 3. مجری طرح پژوهشی « امکانسنجی تاسیسات آب کوچک مقیاس با بررسی پیرامون ویژگی های ژئوتکنیکی خاکهای استان گلستان»، 1391
 4. همکار طرح پژوهشی « بررسی کاربرد لسها در تهیه مصالح کانالهای آبرسانی »، 1392
 5. مجری طرح پژوهشی « بررسی راندمان تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب زیرزمینی» شرکت آب منطقه ای گلستان 1396
 6. مجری طرح پژوهشی « شناسایی مخاطرات زمین در نهشته­های لسی و روش­های مقابله با آن» دانشگاه گلستان 1394
 7. مجری طرح پژوهشی« مطالعات ايمن سازي و تحليل پايداري زمین لغزش روستاي نرگس­چال»،  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1393
 8. مجری طرح پژوهشی « رفتارنگاری زمین لغزش نرگس چال آزادشهر»، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1396
 9. مجری طرح پژوهشی « تهیه بانک اطلاعات خواص مهندسی سنگ‌های ایران »، دانشگاه گلستان، 1396
 10. مجری طرح پژوهشی « استفاده از دستگاه آزمون پین­هول برای بررسی کاهش شدت واگرایی خاک­های سیلتی با افزودن نانورس »، دانشگاه گلستان، 1396
 11. مجری طرح پژوهشی « طبقه­بندی انواع سنگ­های استان گلستان بر مبنای شاخص دوام شکفتگی »، دانشگاه گلستان، 1396

 

طرح های پژوهشی در حال انجام

 1. مجری طرح پژوهشی « پهنه بندی مخاطرات زمین مبتنی بر ریسک در مسیر خط لوله گاز از دو راهی وطن تا فارسیان و خطوط فرعی به روستاها»، شرکت گاز استان گلستان
 2. مجری طرح پژوهشی « طبقه بندی انواع سنگهای استان گلستان بر مبنای شاخص دوام سنگ»، دانشگاه گلستان، 1396

 

 

 

 

 • رضایی، حامد; زال آقایی، صدیقه، امكانسنجي احداث سازه هاي آبي كوچك بر اساس معيارهاي ژئوتكنيكي خاك هاي استان گلستان ، عمران آب ، (1389/5/5) ، 37 ،
 • رضایی، ح.، لشکری پور، غ.ر.، رهنماراد، ج.، پیرانداخ، ر.، ارزيابي لسهاي استان گلستان بر اساس معيارهاي زمين شناسي مهندسي ، فصل نامه زمین شناسی کاربردی ، (1390/6/1) ، 1 ، 29-40
 • رضایی، ح.، لشکری پور، غ.ر.، غفوری،م.، حافظی مقدس،ن.، اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری، مطالعه موردی استان گلستان ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک ، (1393/6/6) ، 70 ، 35-45
 • رضایی،ح.، تقوی، س.ا.، طباطبایی، س.ا.، ، بررسی تاثیر عوامل محیطی و زمین شناسی بر غلظت یون های نیترات و فسفات آبهای زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه گرگانرود ، فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه ، (1394/6/5) ، 4 ، 153-167
 • رضایی، ح.، خامه¬چیان، م.، بررسي جایگاه سنگ هاي مارني در سيستم هاي طبقه بندي مهندسي توده سنگ مطالعه موردي: ساختگاه سد دوستي ، نشریه علمی پژوهشی (ISC) زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی ، (1395/5/14) ، 2 ، 3427-3444
 • رضایی، حامد؛ پشگاهی،عاطفه، ارزیابی اثر احداث آببندان بر تراز آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه آبریز گرگان رود استان گلستان ، هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز ، (1396/9/25) ، 2 ، 45-57
 • رضایی، حامد؛ امینی، آ.، ارزیابی ژئومتری ترک‌های گلی در شکل‌گیری یکی از رخساره‌های رسوبی رسوبات ریزدانه عهد حاضر (مطالعه موردی: رسوبات مخازن سد وشمگیر گرگان) ، رخساره¬های رسوبی ، (1395/6/25) ، 1 ،
 • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori ، Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province ، Journal of Basic and Applied Scientific Research ، (12/31/2632) ، 12 ، 2979-2986
 • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori, N.H.Moghaddas، A Comparative Study of the Preliminary Examining Methods for Liquefaction Potential and Geological Conditions of Coastal Soils in the Southeastern Caspian Sea ، Research Journal of Environmental Sciences ، (12/31/2632) ، 5 ، 329-341
 • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori، The survey of dynamic compaction on microstructure characteristics of loess of Golestan–Iran ، Archives Des Sciences ، (7/27/2633) ، 7 ،
 • 14. Rezaei Sadegh, Shooshpasha Issa, Rezaei Hamed، Evaluation of landslide using ambient noise measurements ,case study: Nargeschal landslide ، International Journal of Geotechnical Engineering ، (1/1/1980) ، ،
 • رضایی، ح، ارزیابی عوامل چالش¬زا در توسعه صنعت و معدن استان گلستان ، ، (1380/3/4) ، ،
 • رضایی،ح.، خامه چیان،م، طبقه¬بندی لغزش¬های پیرامون روستای کیاسر ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران. ، (1380/5/12) ، ،
 • رضایی،ح.، حسینی،س.م، بررسی مصالح ساختمانی رسوبات حوضه آبریز محمدآباد بر اساس امتیاز کیفی ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ، (1382/5/23) ، ،
 • رضایی،ح.، خامه چیان، م.، غفوری، م.، زال آقایی، بررسی سرعت امواج در سنگ بکر مارنی ساختگاه سد دوستی ، ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس. ، (1388/2/5) ، ،
 • رضایی، ح.، زال آقایی، امكانسنجي احداث سازه¬هاي آبي كوچك بر اساس معيارهاي ژئوتكنيكي خاك¬هاي استان گلستان ، نخستین کنفرانس پژوهش¬های کاربردی منابع آب ایران . ، (1389/4/6) ، ،
 • دکتر رضایی، اعظم تقوی، کاربرد آمار در علوم زمین ، ، (1394/3/1) ، ، 351
 • دکتر حامد رضایی، کلیدهای موفقیت ، ، (1397/4/30) ، ، 163
 • مرعشی مریم؛ رضایی، حامد، بررسی ارتباط بین آب زیرزمینی و آب‌های سطحی حوزه آبریز زیارت ، ، (1393/1/1) ، ،
 • صادقی، نوشین؛ بزی خدازجم؛رضایی، حامد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا، تحلیل شاخص‌های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله، (مطالعه موردی: شهر گرگان) ، ، (1394/3/27) ، ،
 • مهدان، عارف؛ حافظی مقدس، ناصر؛ رضایی، حامد، بررسی اثرات زیست محیطی زمین لغزش هاومدیریت آن درمنطقه رامیان- استان گلستان ، ، (1394/3/4) ، ،
 • عبدالقادر امانزاده سید، رضایی، ح.، تاثیر نانوکائولینیت بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی استان گلستان ، ، (1394/10/10) ، ،
 • تصدیقی، مرتضی؛ رضایی، حامد، بررسی پایداری لرزه ای سیستم ساندویچی در دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتکی به روش مدل سازی عددی ، ، (1394/7/5) ، ،
 • بابانژاد، ی.؛ رضایی، ح، ساز و کار فرونشست زمین در اثر پمپاژ آبهای زیرزمینی و اثرات ژئوتکنیکی آن در استان گلستان ، ، (1394/10/10) ، ،
موضوعشرحفایلتاریخ
درس مبانی زمین شناسی مهندسی- فصل اول برای دانشجویان عمران فایل 1397/7/8 11:09 AM
طرح درس خطرهای زمین شناختی  فایل 1397/7/8 10:50 AM
طرح درس آلودگی منابع آب  فایل 1397/7/8 10:49 AM
طرح درس آب های زیرزمینی  فایل 1397/7/8 10:48 AM