حامد رضایی

  rezaiy.hamed@gmail.com - 09113710347
   CV
 

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی مهندسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۳

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

زمین شناسی مهندسی، منابع آب،محیط زیست، ژئوتکنیک،مخاطرات طبیعی، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

حامد رضایی

فهرست مقالات

  زمینه های پژوهشی مورد علاقه

  1. مطالعات زمین شناسی مهندسی پروژه های مهندسی (مطالعات ساختگاهی) 
  2. پی جوی و اکتشاف و ارزیابی کیفی و کمی مصالح ساخت و ساز و منابع قرضه
  3. مطالعات مهندسی ژئوتکنیک ( بهسازی زمین، مقاوم سازی و طراحی پی)
  4. رفتارنگاری و نصب ابزار دقیق در  پروژه ها و شناسایی محلی
  5. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح ها و پروژه ها
  6. شناسایی و پهنه بندی مخاطرات طبیعی و تحلیل ریسک خطر
  7. اکتشاف، ارزیابی کیفی و کمی منابع آب و مطالعات هیدرولوژِی

   

   

  طرح های پژوهشی انجام شده

  1. همکار طرح پژوهشی « شناسایی اصولی معادن شن و ماسه استان گلستان » ، استانداری گلستان 1382
  2. ناظر طرح پژوهشی « ارزیابی سطوح شیبدار قسمتی از تپه های زیباشهر گرگان»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، 1386
  3. مجری طرح پژوهشی « امکانسنجی تاسیسات آب کوچک مقیاس با بررسی پیرامون ویژگی های ژئوتکنیکی خاکهای استان گلستان»، 1391
  4. همکار طرح پژوهشی « بررسی کاربرد لسها در تهیه مصالح کانالهای آبرسانی »، 1392
  5. مجری طرح پژوهشی « بررسی راندمان تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب زیرزمینی» شرکت آب منطقه ای گلستان 1396
  6. مجری طرح پژوهشی « شناسایی مخاطرات زمین در نهشته­های لسی و روش­های مقابله با آن» دانشگاه گلستان 1394
  7. مجری طرح پژوهشی« مطالعات ايمن سازي و تحليل پايداري زمین لغزش روستاي نرگس­چال»،  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1393
  8. مجری طرح پژوهشی « رفتارنگاری زمین لغزش نرگس چال آزادشهر»، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، 1396
  9. مجری طرح پژوهشی « تهیه بانک اطلاعات خواص مهندسی سنگ‌های ایران »، دانشگاه گلستان، 1396
  10. مجری طرح پژوهشی « استفاده از دستگاه آزمون پین­هول برای بررسی کاهش شدت واگرایی خاک­های سیلتی با افزودن نانورس »، دانشگاه گلستان، 1396
  11. مجری طرح پژوهشی « طبقه­بندی انواع سنگ­های استان گلستان بر مبنای شاخص دوام شکفتگی »، دانشگاه گلستان، 1396

   

  طرح های پژوهشی در حال انجام

  1. مجری طرح پژوهشی « پهنه بندی مخاطرات زمین مبتنی بر ریسک در مسیر خط لوله گاز از دو راهی وطن تا فارسیان و خطوط فرعی به روستاها»، شرکت گاز استان گلستان
  2. مجری طرح پژوهشی « طبقه بندی انواع سنگهای استان گلستان بر مبنای شاخص دوام سنگ»، دانشگاه گلستان، 1396

   

   

   

   

  • رضایی، حامد; زال آقایی، صدیقه، امكانسنجي احداث سازه هاي آبي كوچك بر اساس معيارهاي ژئوتكنيكي خاك هاي استان گلستان ، عمران آب ، (1389/5/5) ، 37 ،
  • رضایی، ح.، لشکری پور، غ.ر.، رهنماراد، ج.، پیرانداخ، ر.، ارزيابي لسهاي استان گلستان بر اساس معيارهاي زمين شناسي مهندسي ، فصل نامه زمین شناسی کاربردی ، (1390/6/1) ، 1 ، 29-40
  • رضایی، ح.، لشکری پور، غ.ر.، غفوری،م.، حافظی مقدس،ن.، اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری، مطالعه موردی استان گلستان ، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک ، (1393/6/6) ، 70 ، 35-45
  • رضایی،ح.، تقوی، س.ا.، طباطبایی، س.ا.، ، بررسی تاثیر عوامل محیطی و زمین شناسی بر غلظت یون های نیترات و فسفات آبهای زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه گرگانرود ، فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه ، (1394/6/5) ، 4 ، 153-167
  • رضایی، ح.، خامه¬چیان، م.، بررسي جایگاه سنگ هاي مارني در سيستم هاي طبقه بندي مهندسي توده سنگ مطالعه موردي: ساختگاه سد دوستي ، نشریه علمی پژوهشی (ISC) زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی ، (1395/5/14) ، 2 ، 3427-3444
  • رضایی، حامد؛ پشگاهی،عاطفه، ارزیابی اثر احداث آببندان بر تراز آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوزه آبریز گرگان رود استان گلستان ، هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز ، (1396/9/25) ، 2 ، 45-57
  • رضایی، حامد؛ امینی، آ.، ارزیابی ژئومتری ترک‌های گلی در شکل‌گیری یکی از رخساره‌های رسوبی رسوبات ریزدانه عهد حاضر (مطالعه موردی: رسوبات مخازن سد وشمگیر گرگان) ، رخساره¬های رسوبی ، (1395/6/25) ، 1 ،
  • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori ، Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province ، Journal of Basic and Applied Scientific Research ، (12/31/2632) ، 12 ، 2979-2986
  • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori, N.H.Moghaddas، A Comparative Study of the Preliminary Examining Methods for Liquefaction Potential and Geological Conditions of Coastal Soils in the Southeastern Caspian Sea ، Research Journal of Environmental Sciences ، (12/31/2632) ، 5 ، 329-341
  • Rezaiy Hamed, Gholam Reza Lashkaripour, Mohammad Ghafoori، The survey of dynamic compaction on microstructure characteristics of loess of Golestan–Iran ، Archives Des Sciences ، (7/27/2633) ، 7 ،
  • 14. Rezaei Sadegh, Shooshpasha Issa, Rezaei Hamed، Evaluation of landslide using ambient noise measurements ,case study: Nargeschal landslide ، International Journal of Geotechnical Engineering ، (1/1/1980) ، ،
  • رضایی، ح، ارزیابی عوامل چالش¬زا در توسعه صنعت و معدن استان گلستان ، ، (1380/3/4) ، ،
  • رضایی،ح.، خامه چیان،م، طبقه¬بندی لغزش¬های پیرامون روستای کیاسر ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران. ، (1380/5/12) ، ،
  • رضایی،ح.، حسینی،س.م، بررسی مصالح ساختمانی رسوبات حوضه آبریز محمدآباد بر اساس امتیاز کیفی ، کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران ، (1382/5/23) ، ،
  • رضایی،ح.، خامه چیان، م.، غفوری، م.، زال آقایی، بررسی سرعت امواج در سنگ بکر مارنی ساختگاه سد دوستی ، ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس. ، (1388/2/5) ، ،
  • رضایی، ح.، زال آقایی، امكانسنجي احداث سازه¬هاي آبي كوچك بر اساس معيارهاي ژئوتكنيكي خاك¬هاي استان گلستان ، نخستین کنفرانس پژوهش¬های کاربردی منابع آب ایران . ، (1389/4/6) ، ،
  • دکتر رضایی، اعظم تقوی، کاربرد آمار در علوم زمین ، ، (1394/3/1) ، ، 351
  • دکتر حامد رضایی، کلیدهای موفقیت ، ، (1397/4/30) ، ، 163
  • مرعشی مریم؛ رضایی، حامد، بررسی ارتباط بین آب زیرزمینی و آب‌های سطحی حوزه آبریز زیارت ، ، (1393/1/1) ، ،
  • صادقی، نوشین؛ بزی خدازجم؛رضایی، حامد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا، تحلیل شاخص‌های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله، (مطالعه موردی: شهر گرگان) ، ، (1394/3/27) ، ،
  • مهدان، عارف؛ حافظی مقدس، ناصر؛ رضایی، حامد، بررسی اثرات زیست محیطی زمین لغزش هاومدیریت آن درمنطقه رامیان- استان گلستان ، ، (1394/3/4) ، ،
  • عبدالقادر امانزاده سید، رضایی، ح.، تاثیر نانوکائولینیت بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی استان گلستان ، ، (1394/10/10) ، ،
  • تصدیقی، مرتضی؛ رضایی، حامد، بررسی پایداری لرزه ای سیستم ساندویچی در دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتکی به روش مدل سازی عددی ، ، (1394/7/5) ، ،
  • بابانژاد، ی.؛ رضایی، ح، ساز و کار فرونشست زمین در اثر پمپاژ آبهای زیرزمینی و اثرات ژئوتکنیکی آن در استان گلستان ، ، (1394/10/10) ، ،
  موضوعشرحفایلتاریخ
  درس مبانی زمین شناسی مهندسی- فصل اول برای دانشجویان عمران فایل 1397/7/8 11:09 AM
  طرح درس خطرهای زمین شناختی  فایل 1397/7/8 10:50 AM
  طرح درس آلودگی منابع آب  فایل 1397/7/8 10:49 AM
  طرح درس آب های زیرزمینی  فایل 1397/7/8 10:48 AM