علیرضا صفا

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی برق

دکتری (۱۳۹۴)

مهندسی برق - کنترل

دانشگاه تبریز - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۹)

مهندسی برق - کنترل

دانشگاه صنعتی شریف - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۶)

مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • ، برای مشاهده لیست مقالات علمی به لینک گوگل اسکولار مراجعه نمایید ، ، (1299) ، ،
 • ، برای مشاهده لیست مقالات علمی به لینک گوگل اسکولار مراجعه نمایید ، ، (1299/فروردین) ، ،
 • فرشاد زینلی و میلاد قزل‌سفلی، پایش هوشمند روشنایی ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/22)
  • مقطع کارشناسی
 • احمد بادلی، مدل‌سازی، شناسایی و کنترل سیستم گوی معلق آزمایشگاهی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/15)
 • فهیمه کم، کنترل یک ربات سری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/15)
 • رویا اتابایی، کنترل بهینه ربات اسکارا با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/15)
  • مقطع کارشناسی
 • سیاوش جمشیدی، طراحی کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی برای ربات اسکارا با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/15)
  • مقطع کارشناسی
 • پدرام سرمدی، طراحی کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی برای ربات سری اسکارا با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/15)
  • مقطع کارشناسی
 • ابوالفضل ابراهیمی، طراحی کنترل‌کننده برای سیستم تنظیم‌کننده خودکار ولتاژ با در نظر گرفتن معیارهای کارایی حوزه زمان و فرکانس ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/11)
  • مقطع کارشناسی
 • احمد میرتقی، کنترل بهینه و مقاوم گوی معلق با در نظر گرفتن محدودیت عملگر ، دانشگاه گلستان ، (1398/6/1)
 • بهنام شجاعی، کنترل سیستم گوی آزمایشگاهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، دانشگاه گلستان ، (1398/3/11)
  • مقطع کارشناسی
 • سینا پهلوانی، طراحی کنترل‌کننده بهینه برای سیستم گوی معلق آزمایشگاه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات ، دانشگاه گلستان ، (1398/3/1)
 • علیرضا صفا، کنترل وضعیت ماهواره با وجود تأخیر در ورودی‌ها ، ، (1394/10/22)
  • تز دکتری
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1159