یداله هزارجریبی

رشته تحصیلی

برق - گرایش میکرو الکترونیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا -لوس آنجلس - کشور امریکا

زمینه ها و علایق پژوهشی

-CMOS- VLSI - نیمه هادی ها - حسگرها

یداله هزارجریبی

فهرست مقالات