یداله هزارجریبی

رشته تحصیلی

برق - گرایش میکرو الکترونیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا -لوس آنجلس - کشور امریکا

زمینه ها و علایق پژوهشی

-CMOS- VLSI - نیمه هادی ها - حسگرها

یداله هزارجریبی

فهرست مقالات

  • Yadollah Hezarjaribi, M. N. HAMIDON, R.M. Sidek, S.H. Keshmiri, R.S.A. Raja Abdullah, A.R. Bahadorimehr, Analytical and Simulation Evaluation for Diaphragm's Deflection and its Applications to Touch Mode MEMS Capacitive Pressure Sensors, (AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES - 3), 2009, 4281-4292, .