سهیلا کرباسی

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

کامپیوتر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه پل ساباتیه - کشور فرانسه

زمینه ها و علایق پژوهشی

سیستم های نرم افزاری – جستجوی اطلاعات داده کاوی

سهیلا کرباسی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.