یدالله هزارجریبی

رشته تحصیلی

برق - گرایش میکرو الکترونیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه پوترا - کشور مالزی

زمینه ها و علایق پژوهشی

VLSI - نیمه هادی ها - حسگرها

یدالله هزارجریبی