انجمن های علمی دانشجویی

بازدید دانشجویان مهندسی عمران از پروژه های عمرانی

انجمن های علمی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ بازدید علمی از پل های روگذر، دوربرگردان و عابر پیاده مسیر کمربندی گرگان توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران گرگان در هفته دوم اردیبهشت ماه...


کارگاه آموزشی "business plan" برگزار شد

انجمن های علمی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار فرهنگی مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ کارگاه آموزشی "business plan" توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور دکتر اخوان...


بازدید دانشجویان مهندسی پلیمر از کارخانه مانی پلاست گنبد

انجمن های علمی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ بازدید علمی از کارخانه مانی پلاست گنبد توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری در دو روز برای دختران و پسران برگزار شد...


نشست جامعه شناسی ادبیات برگزار شد

انجمن های علمی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ نشست جامعه شناسی ادبیات  توسط انجمن های علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگری اجتماعی در فروردین ماه با حضور دکتر محمد دهقانی...


همایش انسان شناسی زیستی برگزار شد

انجمن های علمی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ همایش انسان شناسی زیستی توسط انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی و پژوهشگری اجتماعی در هفته اول اردیبهشت ماه در سالن شهید مطهری برگزار شد...


کارگاه آموزشی روش های کاربردی در شناخت تبارهای انسانی

انجمن های علمی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ کارگاه آموزشی روش های کاربردی در شناخت تبارهای انسانی توسط انجمن های علمی دانشجویی زیست شناسی و پژوهشگری اجتماعی در هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری  در سالن رشد برگزار شد.


کارگاه آموزشی کامپوزیت برگزار شد

انجمن های علمی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ کارگاه آموزشی کامپوزیت توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر، در فروردین ماه سال جاری با حضور دکتر محسن شهرسوند در سالن اجتماعات...


کارگاه آموزشی فلوئنت برگزار شد

انجمن های علمی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ کارگاه آموزشی فلوئنت توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک، در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مهندس مجید گرزین در دانشکده فنی و مهندسی گرگان برگزار شد...


نقد و بررسی مستند مادرکشی با حضور محمد درویش برگزار شد

انجمن های علمی
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ به مناسبت روز درختکاری، برنامة نقد و بررسی مستند مادرکشی با حضور دانشجویان، اعضای هیئت علمی و فعالان نهادهای مدنی زیست‌محیطی استان و با حضور محمد درویش...


گردهمایی زیست شناسان با موضوع فرگشت برگزار شد

انجمن های علمی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

گردهمایی زیست شناسان به مناسبت زادروز داروین، پدر علم فرگشت توسط انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی در اسفندماه سال جاری در سالن شهید مطهری دانشگاه گلستان برگزار شد...


صفحه:  1234