مدیریت امور فرهنگی

کسب مقام چهارم در ششمین دوره ی مسابقات ملی دیوار خاک مسلح توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران دانشگاه گلستان با سرپرستی آقای دکتر علیرضا طبرسا

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

🏆 نتایج ششمین دوره‌ی مسابقات ملّی دیوار خاک مسلّح ✨کسب مقام چهارم در ششمین دوره ی مسابقات ملی دیوار خاک مسلح توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران دانشگاه گلستان با سرپرستی آقای دکتر علیرضا طبرسا 🌸🌸مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گلستان


تعداد بازدید: 473