مدیریت امور فرهنگی

شرح وظایف حوزه فرهنگی

1- ايجادزمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش‌آموختگان و بهره‌گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2ـ افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها

3ـ حمايت از فعاليت‌هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش‌هاي مختلف جامعه

5ـ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره‌گيري از توان علمي اعضای هیأت علمی

6- به فعاليت درآمدن خلاقيت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگي علمی و فرهنگي

7- پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان

8- سامان بخشیدن به خواسته ها و چالش­های خودانگیخته فرهنگی هنری و اجتماعی دانشجویی،

9- حمایت و هدایت فعالیتها در جهت نیل به ازرشهای اسلامی،

10- ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه،

11- تقویت فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان

12- پركردن اوقات فراغت دانشجويان

13- ايجاد فضاي شادی و نشاط در دانشگاه،

14- افزايش شايستگي هاي كانوني و تقويت حافظه تاريخي دانشگاه

15- حمایت از فعاليت سياسي، فرهنگي و اجتماعي تشكل های دانشجویی در حدود اساسنامه و ضوابط و مقررات دانشگاه و ساير قوانين موضوعه كشور .


تعداد بازدید: 8968