مدیریت امور فرهنگی

فرم و آیین نامه ها

/file/dcfc56b1-2979-ed11-9edf-0050568ba441/شورای فرهنگی.pdf /file/2da2d37c-7578-ed11-9edf-0050568ba441/برگزاری مراسم.pdf
شورای فرهنگی انجمن علمی انتشار نشریه تغییر مشخصات نشریه
ارسال آثار نشریات کاندیداتوری نشریات کارت هدیه فرم طرح نویسی
اعزام به مسابقات بازدید علمی کمک هزینه فرهنگی درخواست عضویت در کانون
آیین نامه ها      
انجمن علمی  تشکل های اسلامی کانون های فرهنگی نشریات دانشجویی
     
کرسی های آزاد اندیشی      

 


  • برچسب ها:
  • فرم
  • انجمن علمی
  • کانون فرهنگی
  • تشکل های اسلامی
تعداد بازدید: 5397