مدیریت امور فرهنگی

حامد نفری منتخب طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان و نخبه ی کشوری بنیاد ملی نخبگان

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱

💢حامد نفری، دانشجوی رشته ی روانشناسی دانشگاه گلستان، دبیر کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گلستان و دبیر انجمن علمی دانشجویی روانشناسی بعنوان منتخب طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان و نخبه ی کشوری بنیاد ملی نخبگان انتخاب گردید.

مدیریت فرهنگی ضمن تشکر فراوان از زحمات بی دریغ آقای نفری به عنوان دبیر کل انجمن های علمی دانشگاه، برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون و صحت و سلامتی دارد.


تعداد بازدید: 551