معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی شورای بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه

دبیر بدوی و کارشناس:

نام و نام خانودگی:مریم کدایی

مدرک تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

ایمیل:m.kadaei@gu.ac.ir

تلفن تماس:داخلی 313

آیین نامه شورای انضباطی                                        فرم


  • برچسب ها:
  • شورای انضباطی
  • حقوق عمومی دانشجویان
تعداد بازدید: 1784