معاونت دانشجویی و فرهنگی

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم والیبال دانشجویان پسر برای حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸


تعداد بازدید: 984