مدیریت امور دانشجویی

تمدید درخواست وام دانشجویی تا اول اسفند

وام
۹ بهمن ۱۳۹۶

تمدید بازه زمانی درخواست وام دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 تا تاریخ 1396/12/01


شروع درخواست وام نیمسال دوم تحصیلی 97-96 تا تاریخ 96/11/07

وام
۲۷ دی ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان گرامی:

سامانه دانشجویی پورتال صندوق رفاه برای ثبت تقاضای دانشجویان تا تاریخ96/11/07  فعال است


فراخوان ساخت خوابگاه دانشجویی جدید توسط بخش غیر دولتی

خوابگاه
۲۵ دی ۱۳۹۶

            صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد در جهت افزایش ظرفیت خوابگاه­های دانشجویی و به منظور ارتقاء سطح


وام ویژه دکتری (روزانه) 3ماهه زمستان سال 1396

وام
۱۷ دی ۱۳۹۶
ثبت نام وام ویژه دکتری (روزانه) 3ماهه زمستان سال 1396،از شنبه مورخ 96/10/09 لغایت دوشنبه 96/11/09 به مدت 30 روز امکان پذیر می باشد. 

قابل توجه دانشجویان دکتری

اخبار
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

 برای ثبت درخواست وام ویژه دکتری به سامانه صندوق رفاه مراجعه نمایید و یا برای کسب