مدیریت امور دانشجویی

امور وام

معرفي امور رفاهي
 
 
امور رفاهي دانشجويان يكي از زير مجموعه  هاي مديريت امور دانشجويي دانشگاه مي باشد كه وظيفه برنامه ريزي وام ها وامكانات رفاهي تخصيص داده شده از طرف صندوق رفاه وهمچنين امكانات تخصيصي دانشگاه و پشتيباني سيستم نرم افزاري صندوق رفاه در سطح دانشگاه را بعهده دارد.
 
 
خدمات اين واحد  شامل :موارد ذيل مي باشد
  • وام تحصيلي .
  • وام مسكن .
  • وام ضروري .(خريد كالا،المپياد،حج عمره،رتبه هاي برتر)
  • وديعه مسكن .
  • پرداخت وام شهريه به دانشجويان شبانه.
  • صدور تسويه حساب براي فارغ التحصيلان جهت در يافت مدرك . نظام پزشكي . معاونت درمان و ساير ارگان ها .

تعداد بازدید: 952