مدیریت امور دانشجویی

فرم قرارداد سرای دانشجویی

 

قرارداد سرای دانشجویی غیر دولتی بین دانشجو و خوابگاه دار (تحت نظارت شورای نظارت استان)


  • برچسب ها:
  • قرارداد خوابگاه؛قرارداد سرای دانشجویی دانشگاه گلستان ؛قرارداد دانشجو با خوابگاه دار دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 3923