مدیریت امور دانشجویی

معرفی کارکنان

نام و نام خانوادگی: سعید جرجانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

سمت: کارشناس امور دانشجویی و رفاه(وام دانشجویی)

      jorjani[at]gu.ac.ir: پست الکترونیک

تلفن :01738733333

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رمضان مقصودلو

سمت: کارشناس امور دانشجویی (تغذیه)

تلفن :01732253034

 

 

نام و نام خانوادگی: حنظله مومن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: کشاورزی

سمت: کارشناس امور دانشجویی (تغذیه)

h.momen[at]gu.ac.ir: پست الکترونیک

01732253034: تلفن

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدطاهر جلالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر

سمت: کارشناس امور  دانشجویی (تغذیه)

: پست الکترونیک

01732253034: تلفن


  • برچسب ها:
  • سعيد جرجاني؛saeid jorjani؛دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 3613