مدیریت امور دانشجویی

امور تغذيه

امور تغذيه

اداره تغذيه با هدف تهيه و توزيع غذاي سالم و بهداشتي در جهت ارتقاي ايمني غذا و سلامتي جسمي و روحي دانشجويان عزيز انجام وظيفه مينمايد و با اين اقدامات مي كوشد از طريق ارائه غذاي مناسب و بهداشتي با رعايت ارزش غذايي و توزيع بهداشتي آن رضايت خاطر دانشجويان را فراهم نمايد . اين اداره براي بازديد دانشجويان از امكانات تهيه ، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي را بطور آزادانه فراهم نموده است .
 

وظایف اداره تغذیه:

 • اعمال اهداف و نظرات مدیریت دانشگاه در اداره تغذیه
 • تهیه برنامه و تقویم كاری اداره تغذیه
 • كنترل قسمتهای مختلف اداره تغذیه و ایجاد هماهنگی بین آنها
 • كنترل و نظارت بر امور مالی و اموال اداره تغذیه
 • تصحیح سالانه متن قراردادهای مرتبط با امور اداره تغذیه و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرا
 • طبخ و توزیع ناهار و شام و صبحانه به دانشجویان
 • نظارت بر ارائه غذا در مراسم و همایشهای برگزار شده در دانشگاه
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی با در نظر گرفتن نظرات دانشجویان
 • نظارت  و كنترل و انتخاب كلیه مواد غذایی اولیه با در نظر گرفتن اصول بهداشتی و تغذیه ای و نیز متن قرارداد
 • نظارت بر تهیه و پخت و نگهداری و توزیع غذا با توجه به اصول بهداشتی و تغذیه ای
 • تهیه و تنظیم آمار غذا و صورت وضعیت ماهانه پیمانكار
 • نظارت و كنترل كارت سلامت كاركنان
 • كنترل بهداشت محیط سلف سرویس مركزی،انبارها،سردخانه ها،سلف ها و ....
 • كنترل بهداشتی كارگران شاغل در سلف
 • اجرای دقیق برنامه غذایی هفتگی به دانشجویان
 • پاسخگویی به دانشجویان در صورت بروز مشكل
 • ارتقاء سیستم های اتوماسیون تغذیه دانشجویان
 • ارائه گزارش و راهكارهای مناسب در جهت حل مشكلات تغذیه ای دانشجویان
 • انجام نظرسنجی غذایی از دانشجویان به منظور پیش بینی در تنظیم برنامه های غذایی دانشجویان
 • پیشنهاد و انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته
 • ارائه آموزش های لازم به كاركنان و كادر خدماتی شاغل در سلف سرویس
 • نظارت بر نحوه صدور كارت اعتباری اتوماسیون تغذیه دانشجویان
 • پی گیری مشكلات مربوط به افزایش اعتبار و رزرو غذا به صورت اینترنتی
 • ثبت نام دانشجویان جدید الورود
 • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

تعداد بازدید: 48300